Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


Podziel się na mediach społecznościowych...

Co to jest Akademicki Certyfikat UŚ?


 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje Egzaminy Certyfikujące

potwierdzające poziom znajomości języków obcych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

 

Po zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje Akademicki Certyfikat Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego w

Katowicach, na jednym z poziomów określonych przez Radę Europy: A1- A2- poziom podstawowy, B1 - B2 – poziom

samodzielności, C1 – poziom biegłości. Dokument jest wydawany w 2 językach: polskim i języku będącym przedmiotem

egzaminu i zawiera procentowe określenie poziomu osiągniętych sprawności językowych w poszczególnych częściach egzaminu.

 

Nad procesem certyfikacji czuwa Rada Koordynacyjna ds. Egzaminów Certyfikujących Uniwersytetu Śląskiego.