Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


Podziel się na mediach społecznościowych...

O certyfikacji w UŚ


Uniwersytet Śląski w Katowicach stwarza wiele możliwości osiągnięcia i doskonalenia biegłości językowej, a także jej poświadczenia w formie Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego, który można uzyskać po złożeniu Egzaminu Certyfikującego. Jednostką organizującą Egzaminy Certyfikujące dla całej społeczności akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Organem kierującym i nadzorującym proces certyfikacji jest Rada Koordynacyjna.

Aktualności


 Dodano 07.06.2017 r.

Najbliższa sesja egzaminów certyfikujących dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Akademickiego Certyfikatu znajomości języka obcego odbędzie się

 

Część pisemna - 20 czerwca 2017 r.

- język angielski B2 godz.: 10:00 - 12:00 SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 357

- język francuski B1 godz.: 12:00 - 14:00 SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 360

- język niemiecki B1 godz.: 10:00 - 12:00 SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 362

 

Część ustna - 20 czerwca 2017 r.

 - język angielski B2 od godz.: 13:00 SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 357

 - język francuski B1 od godz.: 14:30 SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 360

 - język niemiecki B1 od godz.: 12:30 SPNJO; ul. Bankowa 14, s. 362

 

 Dodano 24.04.2017 r.

Informujemy, że można już odbierać certyfikaty z egzaminu, który odbył się w lutym 2017 r. Zapraszamy do sekretariatu w godzinach urzędowania.

 

Dodano 29.03.2017 r.

Ruszają zapisy na egzamin certyfikujący w sesji letniej. Informację o terminie zapisów w zakładce "Sesja letnia" (tutaj).

 

Dodano 12.02.2017 r.

W zakładce "Sesja zimowa - Wyniki" (tutaj) zostały opublikowany wyniki egzaminu certyfikującego.

Student, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego A2, B1, B2, C1 i chce otrzymać certyfikat UŚ, jest zobowiązany do zgłoszenia się w Sekretariacie Studium, w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu oraz przedłożenia dowodu wpłaty, w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017 r.

Więcej informacji w zakładce "Sesja zimowa - Opłata z wydawanie certyfikatów" (tutaj)