Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


Podziel się na mediach społecznościowych...

O certyfikacji w UŚ


Uniwersytet Śląski w Katowicach stwarza wiele możliwości osiągnięcia i doskonalenia biegłości językowej, a także jej poświadczenia w formie Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego, który można uzyskać po złożeniu Egzaminu Certyfikującego. Jednostką organizującą Egzaminy Certyfikujące dla całej społeczności akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Organem kierującym i nadzorującym proces certyfikacji jest Rada Koordynacyjna.

 Aktualności


Dodano 25.04.2018 r.

Informujemy, że gotowe do odbioru są już certyfikaty z egzaminu, który odbył się 29.01.2018 r. Zapraszamy po odbiór w godzinach otwarcia Sekretariatu.

 

Dodano 11.04.2018 r.

Informujemy, że rozpoczynają się zapisy na egzamin certyfikujący B1 i B2 w sesji letniej.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

 

Dodano 03.02.2018 r.

Wyniki egzaminu certyfikującego

Student, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego A2, B1, B2, C1 i chce otrzymać certyfikat UŚ, jest zobowiązany do zgłoszenia się w Sekretariacie Studium, w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu oraz przedłożenia dowodu wpłaty, w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018 r.

Więcej informacji w zakładce "Sesja zimowa - Opłata z wydawanie certyfikatów" (tutaj)

 

Egzamin certyfikujący z języka angielskiego:

Poziom B2 - KATOWICE

LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom B2 - CIESZYN

LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom C1

LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

 

Dodano 17.01.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że część ustna egzaminu certyfikującego z języka niemieckiego poziom B1, odbędzie się 29.01.2018 r. ok. godz. 13:00

 

Dodano 06.12.2018 r.

Rejestracja na egzamin certyfikujący 11.12.2017; godz.: 12:00 - 07.01.2018; godz.: 23:55 - REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

Dodano 24.04.2017 r.

Informujemy, że można już odbierać certyfikaty z egzaminu, który odbył się w lutym 2017 r. Zapraszamy do sekretariatu w godzinach urzędowania.