Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


Podziel się na mediach społecznościowych...

O certyfikacji w UŚ


Uniwersytet Śląski w Katowicach stwarza wiele możliwości osiągnięcia i doskonalenia biegłości językowej, a także jej poświadczenia w formie Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego, który można uzyskać po złożeniu Egzaminu Certyfikującego. Jednostką organizującą Egzaminy Certyfikujące dla całej społeczności akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Organem kierującym i nadzorującym proces certyfikacji jest Rada Koordynacyjna.

 Aktualności


 Dodano 20.05.2020 r.

AKADEMICKIE CERTYFIKATY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO GOTOWE DO ODBIORU

Serdecznie zapraszamy do odbioru Akademickich Certyfikatów Znajomości Języka Obcego
uzyskanych w  sesji zimowej 2020.
Certyfikaty można odbierać w godzinach otwarcia Sekretariatu SPNJO
> informacje tutaj <Wszyscy wykładowcy otrzymali listy studentów  (nr albumu + ocena), którzy zaliczyli egzamin certyfikujący,
a więc przedstawienie wykładowcy skanu certyfikatu nie jest warunkiem uzyskania wpisu w protokołach w systemie USOS.


Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne modułu "Język obcy" w sesji letniej 2020 są już otwarte,
zapraszamy więc do zgłaszania wykładowcom faktu uzyskania certyfikatu.

 

 

Dodano 07.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym
działalność certyfikacyjna SPNJO w semestrze letnim 2020 została wstrzymana.

 

 

Dodano 30.04.2020 r.

  Informacja dotycząca odbioru Akademickich Certyfikatów Znajomości Języka Obcego 

uzyskanych w  sesji zimowej 2020.

 

Trwa ostatni etap przygotowania  Akademickich Certyfikatów Znajomości Języka Obcego dla  studentów, którzy uzyskali pozytywny wynik
z egzaminu certyfikującego przeprowadzonego przez SPNJO w sesji zimowej 2020 i potwierdzili swoje dane.

Poinformujemy Państwa bezzwłocznie o możliwości i trybie ich odbioru, uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną. W przypadku sytuacji, w której osobisty odbiór certyfikatów byłby utrudniony, wszyscy wykładowcy otrzymają z odpowiednim wyprzedzeniem listy studentów swoich grup, którzy zaliczyli egzamin certyfikujący, wraz z uzyskanymi przez studentów ocenami. Pozwoli to na wprowadzenie ocen z egzaminu certyfikującego do protokołów w systemie USOS.

Informacja o możliwości odbioru certyfikatu zostanie zamieszczona na stronie.

 

Dodano 08.02.2020 r.

Student, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego i chce otrzymać certyfikat UŚ, jest zobowiązany
do zgłoszenia się w Sekretariacie Studium, w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu
oraz przedłożenia dowodu wpłaty, w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2020 r.

 

Więcej informacji w zakładce "Sesja zimowa - Opłata z wydawanie certyfikatów" (tutaj)

 

Dodano 27.01.2020 r.

Listy osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego sesji zimowej 2019/2020 znajdują się
w zakładce Wyniki
.

 

Wyniki egzaminu certyfikującego z języka angielskiego:

Poziom B2 - KATOWICE
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom B2 - CIESZYN
LISTA OSÓB
, które uzyskały pozytywny wynik

Poziom C1
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

 

Egzamin certyfikujący z języka niemieckiego:

Poziom A2
LISTA OSÓB, które uzyskały pozytywny wynik

 

Student, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego i chce otrzymać certyfikat UŚ, jest zobowiązany
do zgłoszenia się w Sekretariacie Studium, w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu
oraz przedłożenia dowodu wpłaty, w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2020 r.

 

Więcej informacji w zakładce "Sesja zimowa - Opłata z wydawanie certyfikatów" (tutaj)

 

 

 

Dodano 27.01.2020 r.

Listy uczestników dopuszczonych do części ustnej egzaminu certyfikującego sesji zimowej 2019/2020 znajdują się
w zakładce
Egzamin ustny.

 

 Wszystkie egzaminy ustne przeprowadzane są w siedzibie
SPNJO; ul. Bankowa 14, Pawilon B, III piętro

 

Egzamin certyfikujący z języka angielskiego:

Poziom B2 (KATOWICE)
LISTA OSÓB zakwalifikowanych na egzamin ustny - 30.01.2020 r. (czwartek)
LISTA OSÓB zakwalifikowanych na egzamin ustny - 31.01.2020 r. (piątek)

Poziom C1
LISTA OSÓB zakwalifikowanych na egzamin ustny - 30.01.2020 r. (czwartek)

 

 

 

Dodano 21.01.2020 r. 

Harmonogram oraz listy uczestników egzaminu certyfikującego sesji zimowej 2019/2020 znajdują się
w zakładce
Egzamin pisemny.

 

Dodano 13.11.2019 r.

Rejestracja na egzamin certyfikujący w sesji zimowej odbędzie się w terminie:

 

JĘZYK: NIEMIECKI ANGIELSKI
POZIOM: A2 B2 C1
LIMIT MIEJSC: 150 150 150
TERMN:

od 03.12.2019; godz.: 11:15

 do 10.01.2020; godz.: 23:55 

 od 03.12.2019; godz.: 13:00 

 do 10.01.2020; godz.: 23:55 

 od 03.12.2019; godz.: 15:15 

 do 10.01.2020; godz.: 23:55

LINK REJESTRACJI:  rejestracja A2 - tutaj rejestracja B2 - tutaj rejestracja C1 - tutaj 

 

 

 

Dodano 06.05.2019 r.

Zapraszamy po odbiór certyfikatów z egzaminu, który odbył się w lutym 2019 r. w godzinach otwarcia Sekretariatu.